Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen rörande minderårigt barn (0-15 år)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att begära utdrag eller utnyttja andra rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ur personuppgiftsbehandlingar där ditt barn (0 - 15 år) förekommer.
Om barnet har fler än en vårdnadshavare ska samtliga vårdnadshavare signera med e-legitimation i e-tjänsten.

Att ni gör gällande en rättighet innebär inte att den ändring eller åtgärd ni önskar vidtas, utan den personuppgiftsansvarige tar ställning till om er förfrågan kan tillgodoses och meddelar er sitt beslut. 

Barn kan från det att de fyllt 15 år göra en egen begäran om registerutdrag eller utnyttja andra rättigheter här.

I de fall barnet inte förmår göra en ansökan själv kan vårdnadshavare ansöka via denna e-tjänst även efter det att barnet fyllt 15 år.

Vårdnadshavare måste i dessa fall, genom exv. ett intyg från läkare, styrka att barnet inte kan ansöka på egen hand. Intyget ska bifogas i begäran.

Om vårdnadshavare för minderåriga barn utför begäran så ska båda vårdnadshavarna underteckna begäran.

Haparanda kommun kommer att kontrollera vårdnadshavare innan en sökning i förvaltningens personuppgiftsbehandlingar genomförs.

Inom kommunen är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgifter om enskildas personliga förhållanden. 
Det betyder att en sekretessprövning behöver göras innan uppgifter kan lämnas ut. Den enskilda kan inte kräva att informationen ska lämnas ut genom direktåtkomst.

Om du har skyddade personuppgifter i folkbokföringen så rekommenderar vi att du gör ett personligt besök där vi överenskommer om hur dina uppgifter samlas in och överlämnas till dig.

Saknar du e-legitimation kan du begära registerutdrag eller utnyttja övriga rättigheter genom att fylla i en blankett som sedan skrivs under och skickas in till Haparanda kommun.

Ladda ner blanketten här.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa