Vanliga frågor

Självservice

Självservice är vägen in till kommunens e-tjänster och blanketter. Här gör du ärenden via internet. Du kan t.ex. anmäla ditt barn till förskola, ansöka om bygglov eller boka tid för borgerlig vigsel. 

De flesta tjänsterna fyller du i direkt via dator eller mobiltelefon. Tjänsterna fungerar dygnet runt och du behöver inte vänta på öppettider eller telefontider.

Andra tjänster nås genom att fylla i en digital blankett som sen skickas in med e-post eller brev. För att det ska fungera måste du först spara den ifyllda blanketten på din dator och sedan skicka in den.

Symboler

Symboler används för att göra det enklare att förstå hur en tjänst fungerar och i vilket sammanhang den hör hemma. Bilderna nedan används.

Symbol

Betydelse

Inloggning krävs

Tjänsten går att fylla i via webbläsaren

Visar att tjänsten är en blankett

E-tjänst i annat system. Vissa av dessa har en egen inloggningsfunktion.

(Övriga)

Visar vilken verksamhet tjänsten hör till, till exempel en bild på ett hus för Bygglov, eller ringar för Borgerlig vigsel.

 

E-tjänster

Nedanstående information gäller för e-tjänster i kommunens e-tjänsteplattform, med undantag för dem som ligger i ett annat system.

Välj hur du vill bli kontaktad

Du kan välja att få notiser via e-post eller SMS när något händer i ditt ärende. När du är inloggad kan du uppdatera din information genom att klicka på ditt namn i menyn.

Inloggning och signering

I de flesta e-tjänster krävs att du loggar in med din e-legitimation. Inloggning gör det samtidigt enklare för dig eftersom vissa uppgifter om dig fylls i automatiskt.

E-tjänster med betalning

I vissa e-tjänster kan en avgift betalas i samband med anmälningen. I övriga betaltjänster används faktura. Information om betalning finns i de e-tjänster som det gäller.

Spara

Genom att klicka på Spara i en e-tjänst när du är inloggad sparas ditt ärende där bara du kan komma åt den. Du kan fortsätta fylla i ett påbörjat ärende genom att logga in på Mina sidor. Ärendet skickas in till kommunen när du har gått igenom alla steg och tryckt på Skicka in, eller Signera. 

Inskickat ärende

När du som inloggad har skickat in ditt ärende visas ”Ditt ärende är nu inskickat” upp på skärmen. En bekräftelse kommer också till den e-postadress du uppgivit. Du kan även följa ditt ärende under Mina sidor.


Mina sidor

När du loggar in på Mina sidor kan du följa ärenden som du har gjort när du varit inloggad i kommunens e-tjänster. Du kan också kommunicera med din handläggare om ett ärende.

När någonting nytt händer får du en notis om detta via e-post eller SMS. Du kan logga in via notisen, genom e-tjänsten eller via länken Mina sidor.

Vissa e-tjänster ligger i andra informationssystem och syns inte under Mina sidor. Ibland kan de ha en egen inloggning. En symbol (E-tjänst i annat system. )visar om tjänsten finns i ett externt system.  När du klickar på en e-tjänst som finns i ett annat system hittar du även en länk som leder till just den e-tjänstens inloggningssida. Där kan du följa ditt ärende. Övriga ärenden hittar du här, under "Mina sidor".

Mina ärenden

En översikt över alla dina ärenden visas. Du kan välja att öppna ett ärende för att se detaljer. För sparade men inte inskickade ärenden kan du välja Fortsätt eller Ta bort. Du kan bara se ärenden för e-tjänster som du har gjort när du har varit inloggad. 

Gallring

Eftersom personuppgifter inte får sparas längre än nödvändigt kommer ärenden att raderas när de har nått sin gallringstid. Du kan inte se bortgallrade ärenden på Mina sidor.

 

Kontakta kommunens kundtjänst om du

  • Behöver hjälp med att fylla i en tjänst
  • Saknar e-legitimation
  • Har skyddade personuppgifter
  • Har synpunkter, klagomål eller förslag på förbättringar gällande en e-tjänst

 

 

Frågor och svar

Varför ska jag använda e-tjänster?

Du kan använda dem dygnet runt, från dator, mobiltelefon eller surfplatta. När du loggar in är dina personuppgifter redan ifyllda. Du får hjälp med att fylla i uppgifter, frågorna anpassas efter de val du gör och kvalitén blir högre på det du lämnar in. Du kan följa ärendegången via Mina sidor. Ett komplett ärende gör handläggningen enklare och effektivare och du får beslutet snabbare. Dessutom är det mer miljövänligt och du spar tid och pengar eftersom du inte behöver papper, kuvert och porto.

Varför inloggning?

I det vanliga livet använder du ditt körkort eller ID-kort när du ska legitimera dig. På Internet använder du i stället en e-legitimation. Den visar att du är just du i din kontakt med myndigheter, kommuner, organisationer och företag på Internet. En e-legitimation är personlig, precis som ett körkort eller ett ID-kort. Om du är firmatecknare för ett bolag kan du signera bolagets ärenden. 

Det står ”Norrbottens e-nämnd”, är det rätt?

Ja, det är rätt. Du legitimerar dig mot Norrbottens e-nämnd som är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Norrbotten. Det betyder också att om du har ärenden mot flera kommuner kan du se dem på samma sida.

Det står fel uppgifter när jag loggar in, vad ska jag göra?

Din adress hämtas från folkbokföringsregistret. Kontakta Skatteverket om adressen är fel. Namnet är kopplat till din e-legitimation. Vid namnbyte behöver du hämta en ny e-legitimation från utfärdaren.

Hur kontaktar ni mig? 

Du väljer själv om du vill bli kontaktad via e-post eller sms. Ändra uppgifterna under Mina sidor / Mina uppgifter

Det står att jag redan har använt tjänsten/finns registrerad

I vissa e-tjänster kan du bara registrera dig en gång, ditt personnummer eller e-postadress har redan använts i den e-tjänsten i så fall. Sök ditt ärende via Mina Sidor / Mina ärenden.

Varför kan jag inte skicka in mitt ärende?

Kontrollera att allt är ifyllt, tvingande fält är markerade med *. Om det är tekniskt fel, spara ditt ärende på gröna knappen uppe till höger och försök skicka in det senare.

Varför kan jag inte signera ett ärende?

Vid signering ska ibland fler än en person godkänna en ansökan eller en anmälan. Det kan till exempel vara två vårdnadshavare som båda måste godkänna något som rör deras gemensamma barn. Person 1 gör ett ärende i en e-tjänst vilken Person 2 sedan godkänner genom att signera ärendet. Om den som gör ett ärende och den som ska signera använder samma enhet (dator, platta, mobiltelefon) måste den som gjort ärendet logga ut från systemet innan den andra personen loggar in och signerar ärendet med sin e-legitimation.

Hur vet jag att mitt ärende har skickats till er?

När du har registrerat ett ärende syns ett meddelande på skärmen som bekräftar att ärendet har skickats in. Det kommer också en bekräftelse till det e-postkonto eller telefonnummer som du har uppgivit. Du kan även följa ditt ärende under Mina sidor om du var inloggad när du skickade in ärendet.

Behöver jag logga ut?

Du blir automatiskt utloggad vid inaktivitet. Men för att vara säker på att logga ut kan du göra det via ditt namn, som syns i menyraden uppe på sidan. Stäng därefter webbläsaren. Det är särskilt viktigt att logga ut och stänga webbläsaren om du sitter vid en delad dator.

Varför hittar jag inte mitt ärende på "Mina sidor"?

En del av kommunens e-tjänster finns i andra system. När du klickar på en e-tjänst som har symbolen E-tjänst i annat system. hittar du en länk med namnet "Följ ditt ärende här." Länken tar dig till en systemets inloggningssida.

Hur skaffar jag mig en e-legitimation?

Du skaffar e-legitimation till exempel från din bank. E-legitimationen kan ha olika namn beroende på vem som ger ut den. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer. Läs mer på webbplatsen www.e-legitimation.se. Om du får problem med nedladdning eller installation ska du kontakta kundtjänsten där du fick din e-legitimation.

Vilka webbläsare fungerar?

E-tjänsterna visas bäst i moderna webbläsare. Om sidan inte visas korrekt kan du behöva uppdatera din webbläsare eller se över dina inställningar och internetåtkomst.

Kan jag använda mobiltelefon?

Ja, du kan använda vår självservice via olika enheter som dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Vilka språk finns e-tjänsterna på?

E-tjänsterna finns bara på svenska. Kontakta kundcenter om du behöver hjälp.

Vad gäller för skyddade personuppgifter?

Vid “Skyddad folkbokföring” eller “Sekretessmarkering” kan du logga in med e-legitimation, men dina kontaktuppgifter hämtas inte automatiskt. Du kan själv välja vilka kontaktuppgifter du vill lämna till kommunen i e-tjänsten.

Kan jag som har samordningsnummer använda e-tjänster?

Det krävs ett svenskt personnummer för att skaffa en svensk e-legitimation, en person med ett samordningsnummer kan därför inte använda de e-tjänster som kräver inloggning.
 

Dataskydd

Vad är personuppgifter

Som personuppgift räknas all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person, t.ex. namn, personnummer, nätverksadress (IP-nummer) eller ett fotografi.

Varför samlar vi in personuppgifter

Kommunen samlar in personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende, fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Genom att skicka in ett ärende via e-tjänst godkänner du att kommunen behandlar dina personuppgifter.

Lagring av personuppgifter

Kommunen följer dataskyddsförordningen (GDPR). Informationen hanteras av tjänstepersoner och lagras i olika datasystem. I varje e-tjänst beskrivs vilka personuppgifter som samlas in, av vilken anledning och hur länge uppgifterna lagras.

Personuppgifter får bara samlas in för särskilt angivna syften och får inte senare användas för andra syften. När de inte längre behövs ska de tas bort (gallras) eller arkiveras.

Vem kan se mina inskickade uppgifter

Inskickade ärenden kan bara läsas av de handläggare som arbetar med just den typen av ärenden.

Allmänna handlingar

Ärenden som kommer in till kommunen blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar kan komma att lämnas ut på begäran, efter sekretessprövning.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vad vi lagrar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du har rätt att begära att vi ändrar felaktiga personuppgifter eller raderar uppgifter som är frivilliga att lämna. Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd för mer information. Kontaktuppgifter finns i varje e-tjänst.

Länk till Datainspektionen

Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen och personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten hemsida: https://www.imy.se/

Kontakta kommunens kundtjänst om du vill veta mer om hur vi behandlar personuppgifter