Tillgänglighet för

Norrbottens e-nämnd står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.
 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss (se e-postadress längst ner på sidan).

Svarstiden är normalt 5 dagar. 

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns (se e-postadress längst ner på sidan).
 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.
 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
 

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel.
  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • Innehåll på andra språk än sidornas huvudsakliga språk markeras inte i koden.
  • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet.
  • Finns PDF-blanketter som inte uppfyller kraven.
  • Vissa bilder har inte alternativa texter, vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.
 

Hur vi testat webbplatsen

Vi gör löpande självskattning (intern testning) med stickprov på webbplatsen. 

Denna redogörelse uppdaterades den 18 november 2022.