Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige Haparanda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är ledamot i kommunfullmäktige i Haparanda Stad lämna in en motion, interpellation eller fråga till kommunfullmäktige. Är du ersättare i kommunfullmäktige kan du lämna motion, interpellation eller fråga vid sammanträde då du tjänstgör.

Läs regler i kommunfullmäktiges arbetsordning här.

Frågor om e-tjänsten

Joakim Jakobsson
joakim.jakobsson@haparanda.se
0922-26020

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@haparanda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa