Anmälan om ändrade ägarförhållanden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det här formuläret används för att anmäla ändrade ägarförhållanden enligt 9 kap 11 § Alkohollagen (2010:1622). Vid ändrad företagsform, till exempel övergång från enskild firma till aktiebolag krävs ett nytt serveringstillstånd. Använd e-tjänsten Ansökan om serveringstillstånd.

Till anmälan skall bifogas handlingar som styrker förändringarna och dessutom skall tillkommande personer med betydande inflytande (PBI) styrka sina kunskaper i alkohollagsstiftningen. Följande handlingar skall bifogas i anmälan:

  • Köpeavtal
  • Verifikation som visar hur köpet finansierats
  • Bolagsstämmoprotokoll eller utdrag ur aktiebok som visar förändringar av aktieinnehavet i aktiebolag
  • Bolagsavtal som visar förändringar i handels- eller kommanditbolag
  • Registreringsbevis. Om nytt registreringsbevis inte är klart så kan kopia av ändringsanmälan till Patent- och Registreringsverket (PRV) bifogas.
  • Handling som styrker tillkommande personers kunskap i svensk alkohollagstiftning

Betalning av avgift skall göras till bankgiro: 855-3232

 

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa