Ansökan om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök om ny eller ändrad detaljplan

Om du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplaneläggning eller ändring av gällande detaljplan ska du lämna in en ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

Din ansökan innebär en begäran om planbesked, vilket är en tjänst som kommunen tar betalt för. Du kan få kostnadsfri rådgivning innan du lämnar in en ansökan.

Ansökan

Din ansökan ska bestå av blanketten Ansökan om planbesked och en karta över området ansökan gäller. När ansökan har kommit in gör samhällsbyggnadsnämnden en bedömning om frågan ska prövas i detaljplaneprocessen. Ett positivt besked innebär endast att kommunen kommer att pröva aktuella åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande till dessa.

Avgift för planbesked

Kommunen tar ut en avgift för planbesked. Vad det kommer att kosta beror på hur stor arbetsinsats som krävs för att reda ut om det är lämpligt att påbörja planarbete för den aktuella frågan. Avgiften tas ut både för positiva och negativa planbesked.

Positivt planbesked

Vid positivt planbesked ska planavtal tecknas mellan den sökande och kommunen. Avtalet reglerar kommunens ersättning för kostnader i samband med detaljplanarbetet.

Negativt planbesked

Vid negativt planbesked ska kommunen motivera varför ansökan inte kommer att prövas i detaljplaneprocessen. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa