Ansökan bygglov för skyltanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sök skyltlov

För att sätta upp en skylt, vepa eller ljusanordning inom detaljplanerat område krävs bygglov för skyltanordning, så kallat skyltlov.

Du som vill sätta upp en skylt eller ljusanordning inom detaljplanerat område ska söka bygglov. Det gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet.

Om du vill ändra eller flytta en redan uppsatt skylt måste du också söka bygglov.

När behöver jag skyltlov?

Skyltlov krävs inom detaljplanerat område för såväl nya skyltar som väsentlig ändring av befintliga skyltar.

Utanför detaljplanerat område krävs tillstånd från Länsstyrelsen eller väghållningsmyndigheten.

Innan du söker bygglov

  • Tala med fastighetsägaren. Det kan finnas ett skyltprogram för fastigheten.
  • Rådfråga gärna stadsbyggnadsförvaltningen innan du skickar in din ansökan.
  • Se till att din ansökan innehåller tillräckligt med bilder och illustrationer för hur skylten ska se ut och sitta. Då går hanteringen av ditt ärende fortare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Foton
  • Ritningar över situationsplan, fasad- och detaljritning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa