Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om byggåtgärd

I vissa ärenden där du inte behöver bygglov, kan en anmälan om byggåtgärd krävas.

Du behöver göra en anmälan om du ska:

  • Ändra bärande delar i en byggnad
  • Installera eller göra stora ändringar för hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
  • Installera eller göra stora ändringar för vatten och avlopp
  • Ändra en byggnad så att det påverkar brandskyddet
  • Riva huvudbyggnad utanför detaljplanerat område
  • Uppföra ett så kallat "Attefallhus" som inte kräver bygglov för en- eller tvåbostadshus
  • Göra en bygglovfri tillbyggnad av ditt en- eller tvåbostadshus på max 15 kvm bruttoarea
  • Inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa