Anmälan hygienisk behandling/bassängbad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används för att anmäla verksamhet med hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg eller bassängbad enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Bifoga skalenlig ritning över lokalen med utrymmen för exempelvis städutrustning och hygien (toaletter, duschar, utrymmen för rengöring, etc.)

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritning över lokalen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa