Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Information om hantering av inlämnade uppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden har en skyldighet att tillgängliggöra inlämnade uppgifter digitalt. Du hittar dessa uppgifter på www.haparanda.se

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsnämnden
miljo-bygg@haparanda.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@haparanda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa