Förhandsuppgifter inför hälsosamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ert barn kommer snart kallas till ett hälsosamtal/hälsoundersökning inom skolhälsovarden. Vid den omfattande hälsoundersökningen diskuteras utöver barnets även hela familjens hälsa och välbefinnande. 
Också frågor som gäller barnets skolgång, planer för yrkesval och fritid behandlas.

Om barnet har två hem och ni båda är vårdnadshavare, förutsätter vi att ni samråder när ni fyller i e-tjänsten. Det är meningen att vårdnadshavarna ska fylla i etjänsten, men svaren kan diskuteras tillsammans med barnet. 

Frågorna ger er en uppfattning om hälsosamtalets innehåll och era svar hjälper oss att tillgodose familjens behov och önskemal i samband med hälsosamtalet. De teman som finns i e-tjänsten diskuteras under samtalet. Barnet fyller också i en egen blankett "hälsofrågor i förskoleklassen". Det är frivilligt att fylla i blanketten och att besvara de enskilda frågorna. Alla uppgifter är konfidentiella och omfattas av hälso- och sjukvärdens sekretessbestämmelser: hälso-och sjukvårdslagen, patientdatalagen, skollagen samt sekretesslagen. Uppgifterna används endast inom skolhälsovärden. I hälsosamtalet/hälsoundersökningen ingår längd, vikt, syn samt ryggkontroll.

Saknar du e-legitimation kan du ladda ner blanketten genom att klicka på "Hämta blankett".

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa