Förhandsuppgifter inför hälsosamtal i förskoleklass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ert barn kallas härmed till ett hälsosamtal/hälsoundersökning. Vid den omfattande hälsoundersökningen som görs i förskoleklassen diskuteras utöver barnets även hela familjens hälsa och välbefinnande. 
Också frågor som gäller barnets skolgång och fritid behandlas. Det är mycket viktigt att barnets vårdnadshavare deltar. 

Om barnet har två hem och ni båda är vårdnadshavare, förutsätter vi att ni samråder när ni fyller i e-tjänsten. Det är meningen att vårdnadshavarna ska fylla i etjänsten, men svaren kan diskuteras tillsammans med barnet. 

Frågorna ger er en uppfattning om hälsosamtalets innehåll och era svar hjälper oss att tillgodose familjens behov och önskemal i samband med hälsosamtalet. De teman som finns i e-tjänsten diskuteras under samtalet. Barnet fyller också i en egen blankett "hälsofrågor i förskoleklassen". Det är frivilligt att fylla i blanketten och att besvara de enskilda frågorna. Alla uppgifter är konfidentiella och omfattas av hälso- och sjukvärdens sekretessbestämmelser: hälso-och sjukvårdslagen, patientdatalagen, skollagen samt sekretesslagen. Uppgifterna används endast inom skolhälsovärden. I hälsosamtalet/hälsoundersökningen ingår längd, vikt samt syn- och hörseltest.

Saknar du e-legitimation kan du ladda ner blanketten genom att klicka på "Hämta blankett".

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa