Anmälan om lokal/anläggning enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! För att undvika miljösanktionsavgift måste anmälan lämnas in innan verksamheten startar.

Skalenlig ritning ska bifogas anmälan

Till anmälan ska bifogas skalenliga ritningar som visar lokalens utformning och där fasta installationer som t.ex. ventilation, handfat, toaletter, förråd omklädningsrum m.m. ingår.

Avgift för anmälan

För handläggning av anmälan tas en avgift ut i enlighet med gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritningar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa