Blomlådor på kommunala vägar och gator - Ansökan Haparanda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Haparanda stad erbjuder möjligheten att placera ut blomlådor på kommunala gator för att förbättra trafiksäkerheten och sänka hastigheten för motorfordon. För att få ställa ut blomlådor på din gata eller i anslutning till din gård måste du söka om tillstånd. En handläggare bedömer lämpligheten vid varje enskild ansökan. Blomlådor får inte försvåra framkomligheten för kollektivtrafik, räddningstjänst, drift- och underhållsfordon. 

Ansökan senast 1 maj.

Frågor om e-tjänsten

Sofia Rosendahl
sofia.rosendahl@haparanda.se
0922-26063

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@haparanda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Tillstånd från grannar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa