Bedömning av fallrisk i hemmet

LÄS MER

Fall och fallskador bland äldre är ett växande folkhälsoproblem. Anledningarna är att vi blir allt äldre och bor dessutom ofta kvar i hemmet under en längre tid. Det finns bra och enkla sätt att förebygga många onödiga olyckor. Med hjälp av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut kan man göra en översyn för att se var riskerna är störst i bostaden. Var finns sladdar, kanter, trösklar, trappor som kan leda till olycka? Finns behov av andra åtgärder för att minska risken för fall i hemmet?

Fyll i e-tjänsten så kontaktar en arbetsterapeut eller fysioterapeut dig. Tillsammans kommer vi överens om en tid som passar dig.

Frågor om e-tjänsten

Pia Kultima
pia.kultima@haparanda.se
0922-26000

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
kommunen@haparanda.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa