Explosiv vara, godkännande av föreståndare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare här.

Se 9 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

 

Frågor om e-tjänsten

Fredrik Wuopio
fredrik.wuopio@haparanda.se
0922-26000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@haparanda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Diarienummer för befintligt tillstånd
  • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
  • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa