Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare

Den här tjänsten kräver inloggning

Frågor om e-tjänsten

Fredrik Wuopio
fredrik.wuopio@haparanda.se
0922-26000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@haparanda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Diarienummer för befintligt tillstånd
  • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
  • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa