Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om anslutning till Haparanda kommuns avlopp och vattenledning.

När du signerar ansökan förbinder du dig till att följa Allmänna bestämmelser för användande av Haparanda kommun allmänna avloppshandläggningar (ABVA) och gällande taxebestämmelser.

ABVA

VA-taxa 2020-03-31

 

 

Frågor om e-tjänsten

Sofia Rosendahl
sofia.rosendahl@haparanda.se
0922-26063

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@haparanda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa