Anmälan specialkost förskola/skola Haparanda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att du skall kunna erbjudas säker mat från första skoldagen är det viktigt att du fyller i ansökan om specialkost minst 2 veckor innan skolan/förskolan börjar. Läkarintyg krävs vid första ansökningstillfället och vid senare ansökningstillfällen om förhållanden har förändrats. Läkarintyget behöver inte förnyas om specialkosten är den samma som under föregående läsår.

All mat som serveras på skolor och förskolor är laktosfri. Du behöver inte lämna in någon ansökan för laktosintolerans.

För dig som inte äter kött eller fisk av annan orsak än allergi finns en alternativrätt varje dag. Du behöver inte lämna in någon ansökan för detta.

Har du en begränsning i ditt matintag av andra orsaker än allergier så måste du vara i kontakt med kostchefen på tfn.nr 0922-26116 för att få information om vilka möjligheter som finns att tillmötesgå dina behov.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos barn- och ungdomsförvaltningen. De används endast för att handlägga ditt ärende.

 

Frågor om e-tjänsten

Jonna Juntunen
jonna.juntunen@haparanda.se
0922-26116

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@haparanda.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa