Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolskjuts för elever som blivit beviljade detta i Haparanda kommun anordnas i anslutning till skoldagens början och slut.

Förnyad ansökan görs inför varje läsår.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa